1 TESSALONISENSE 1
NLV

1 TESSALONISENSE 1

1
1Paulus en sy kollegas skryf aan
die gemeente in Tessalonika en
stuur ’n seëngroet
Hierdie brief kom van Paulus, Silvanus en Timoteus.
Ons skryf aan die gemeente in Tessalonika wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort.
Genade en vrede vir julle.
Paulus dank God vir die
gelowiges in Tessalonika
2Wanneer ons bid, dank ons God altyd vir almal van julle. 3Ons onthou voortdurend hoe julle geloof dade word, hoe hard julle liefde julle laat werk en hoe julle aanhou hoop op ons Here Jesus Christus. In ons gebede noem ons hierdie dinge voor God ons Vader. 4God het julle lief, broers en susters. Ons weet dat Hy julle uitgekies het, 5want die Goeie Nuus wat ons gebring het, het tot julle gekom, nie net met woorde nie, maar ook deur die krag van die Heilige Gees en met groot oortuiging. Julle weet mos hoe voorbeeldig ons optrede by julle was, en dít ter wille van julle. 6Julle het mense geword wat ons voorbeeld – en ook die Here s’n – volg, toe julle onder baie moeilike omstandighede die woord aangeneem het met ’n blydskap wat van die Heilige Gees kom. 7Hierdeur het julle op julle beurt ’n voorbeeld vir al die gelowiges in Masedonië en Agaje geword, 8want van julle af het die Here se boodskap nie net in Masedonië en Agaje weerklink nie, nee, óral het julle geloof in God bekend geword! Die gevolg is dat óns eintlik niks hoef te sê nie, 9want die mense praat self oor hoe positief julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode af weggedraai het na God toe om die lewende en ware God te dien, 10en om sy Seun uit die hemel te verwag. Hierdie Seun is Jesus wat God uit die dood opgewek het. Dit is Hý wat ons verlos van die oordeel wat kom.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling